Welkom bij buurtvereniging Dorskampkwartier Warnsveld - Buurtvereniging Dorskampkwartier

Buurtvereniging
"Dorskampkwartier"
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
Ga naar de inhoud
Welkom bij buurtvereniging "Dorskampkwartier"

Workshop dotten

Donderdag 12 oktober "de Notenbalk"
Zaal open vanaf 19:30 uur,aanvang 20:00 uur
Kosten voor leden 10 euro, niet leden 22,50 euro.
Tiroler avond voor leden

Zaterdag 14 oktober "de Notenbalk"
Aanvang 20:00 uur tot 00:00 uur
De kosten zijn 15 euro per persoon all-inn.
Schrijf je hier in voor 2 okt.

Darten
Zaterdag 21 oktober "de Notenbalk"
Zaal open 18:30 uur,
aanvang 19:00 uur
De kosten zijn 5 euro voor leden
en 7,50 euro voor introduces.
Schrijf je hier in voor 9 okt.

Sjoelen

Woensdag 25 oktober
in "de Notenbalk"

Zaal open vanaf 19:30 uur.
Kosten € 4 p.p.
Als het weer het toelaat, wordt er wekelijks op maandagavond vanaf 19:00 uur
Jeu de Boulen gespeeld op de baan aan 't Spiker.
Heb je zelf Jeu de Boules ballen deze graag meenemen
Het ontstaan van de buurtvereniging

De buurtvereniging Dorskampkwartier is voortgekomen uit buurt initiatieven die in 1970 al hebben geleid tot de oprichting van een buurtcommissie.

Deze buurtcommissie organiseerde onder andere een zogeheten “Oude beroepen show”. Stuwende kracht achter deze commissie was de heer Gerrit Mannessen. Hij was diegene die ook de eerste ideeën opperde welke gingen in de richting van een buurtvereniging in plaats van een commissie.
Achter liggende gedachte was: het behartigen van de buurtbelangen en het stimuleren van de onderlinge band van de buurtgenoten.

Uiteindelijk wordt op 16 oktober 1980 overgegaan tot de oprichting de buurtvereniging. Als naam wordt gekozen voor “Dorskampkwartier” om enerzijds de geboorteplek en anderzijds de deelnemende straten rondom de Dorskamp weer te geven (deel ’t Spiker, deel Bevrijdingslaan en Hunnekink).
Het jaar 1981 draait de nieuwe vereniging met een voorlopig bestuur, dat feitelijk in zijn geheel van de Dorskampcommissie is overgekomen.

Er wordt direct begonnen met een activiteiten kalender, hoewel de vereniging als zodanig nog geen enkele rechtsgeldigheid bezat. Bij alles wat er werd georganiseerd was elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk.

Op 15 mei 1981 wordt de vereniging tenslotte notarieel vastgelegd.

De volgende belangrijke datum is 7 januari 1982 waarin de eerste jaarvergadering van de vereniging plaats vindt. De heer Mannessen is teruggetreden en het eerste bestuur werd samengesteld.

Tot op de dag van vandaag is de buurtvereniging Dorskampkwartier een levendige en actieve vereniging.
Postadres: Dorskamp 36, 7231 JZ Warnsveld. E-mail: dorskampkwartier@live.nl Iban: NL61 RBRB 0898 5797 75
Terug naar de inhoud