Hoe buurtvereniging Dorskamkwartier is ontstaan - Buurtvereniging Dorskampkwartier

Buurtvereniging
"Dorskampkwartier"
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
Ga naar de inhoud
Het ontstaan van de buurtvereniging

De buurtvereniging Dorskampkwartier is voortgekomen uit buurt initiatieven die in 1970 al hebben geleid tot de oprichting van een buurtcommissie.

Deze buurtcommissie organiseerde onder andere een zogeheten “Oude beroepen show”. Stuwende kracht achter deze commissie was de heer Gerrit Mannessen. Hij was diegene die ook de eerste ideeën opperde welke gingen in de richting van een buurtvereniging in plaats van een commissie.
Achter liggende gedachte was: het behartigen van de buurtbelangen en het stimuleren van de onderlinge band van de buurtgenoten.

Uiteindelijk wordt op 16 oktober 1980 overgegaan tot de oprichting de buurtvereniging. Als naam wordt gekozen voor “Dorskampkwartier” om enerzijds de geboorteplek en anderzijds de deelnemende straten rondom de Dorskamp weer te geven (deel ’t Spiker, deel Bevrijdingslaan en Hunnekink).
Het jaar 1981 draait de nieuwe vereniging met een voorlopig bestuur, dat feitelijk in zijn geheel van de Dorskampcommissie is overgekomen.

Er wordt direct begonnen met een activiteiten kalender, hoewel de vereniging als zodanig nog geen enkele rechtsgeldigheid bezat. Bij alles wat er werd georganiseerd was elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk.

Op 15 mei 1981 wordt de vereniging tenslotte notarieel vastgelegd.

De volgende belangrijke datum is 7 januari 1982 waarin de eerste jaarvergadering van de vereniging plaats vindt. De heer Mannessen is teruggetreden en het eerste bestuur werd samengesteld.

Tot op de dag van vandaag is de buurtvereniging Dorskampkwartier een levendige en actieve vereniging.
Postadres: Dorskamp 36, 7231 JZ Warnsveld. E-mail: dorskampkwartier@live.nl Iban: NL61 RBRB 0898 5797 75
Terug naar de inhoud