Inschrijven voor sjoelen - Buurtvereniging Dorskampkwartier

Buurtvereniging
"Dorskampkwartier"
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
Ga naar de inhoud
Bij opgave graag de kosten van € 4,00 p.p. overmaken naar NL61 RBRB 0898 5797 75
onder vermelding van je na(a)m(en), activiteit en datum waar je je voor inschrijft.
Bij niet komen worden de inschrijfkosten in rekening gebracht, m.u.v. gegronde reden.
Ik geef mij op voor het sjoelen.

Postadres: Dorskamp 36, 7231 JZ Warnsveld. E-mail: dorskampkwartier@live.nl Iban: NL61 RBRB 0898 5797 75
Terug naar de inhoud